Inverter hòa lưới dùng cho hệ thống điện mặt trời 10kW 3 pha RENAC (NAC10K-DT)

28.900.000,0

Inverter hòa lưới dùng cho hệ thống điện mặt trời 10kW 3 pha RENAC (NAC10K-DT)

28.900.000,0