Bộ inverter hòa lưới điện năng lượng mặt trời 1 pha RENAC NAC5K-DS 5kW

15.700.000,0

Bộ inverter hòa lưới điện năng lượng mặt trời 1 pha RENAC NAC5K-DS 5kW

15.700.000,0