Biến tần hòa lưới điện mặt trời 3 pha hãng SOFAR 25000TL-G2

39.500.000,0

Biến tần hòa lưới điện mặt trời 3 pha hãng SOFAR 25000TL-G2

39.500.000,0